Wandelgroep  "De Eekhof".  
Wandelgroep “De Eekhof” is gelieerd aan stichting dorpshuis “De Eekhof” te Ekehaar.
In 2005 is onze wandelgroep opgericht als werkgroep van het dorpshuis.
Deze werkgroep is in december 2009 omgezet in een wandelsportvereniging en is onder nummer 01168107 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
Het bestuur van de wandelgroep bestaat uit de volgende leden: Henk Wolf (voorzitter), Henk Meijeringh (secretaris), Hillie Vrijs (penningmeester), Hillie Vos (bestuurslid) en Roelof Smit (bestuurslid).

De wandelgroep is aangesloten bij de landelijke wandelorganisatie.    

Broekstreker Stertocht
Wij organiseren ieder jaar de Broekstreker Stertocht voor wandelaars en nordic-walkers.
Dit is een wandeltocht die verdeeld is over 4 routes en men krijgt daardoor de kans om de gehele rustige omgeving van de Broekstreek te verkennen. Elke route is 12,5 km lang en zo kan de wandelaar zelf beslissen om 12,5 of 25 of 37,5 of 50 km te gaan lopen.
Na elke route komt men terug in het dorpshuis.
De 14e Broekstreker Stertocht wordt gehouden op zondag 28 april 2019.

Herfstwandeling
Vanaf 2008 organiseren wij ook in de herfst een prachtige wandeltocht met routes van 10, 15, 20 en 25 km. De 12e tocht is op zondag 13 oktober 2019. Het is een tocht voor wandelaars en nordic-walkers.

Lidmaatschap
Lid worden van onze wandelgroep kan voor de somma van € 21,80 per jaar (contributie 2019) voor het Alles-in-1-pakket (was standaardlidmaatschap). Als lid ontvangt u dan: Het Landelijk Wandel Programma, Het Wandel.nl Magazine (5 x per jaar), de KWBN wandelvoordeelpas.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een Basislidmaatschap af te sluiten à € 16,00 (contributie 2019) en ontvangt u alleen de KWBN wandelvoordeelpas.
Met de KWBN wandelvoordeelpas krijgt u € 1,00 korting op wandeltochten van organisaties die aangesloten zijn bij de KWBN.
Aanmelding voor lidmaatschap is mogelijk per email op info@wandelgroepdeeekhof.nl of per telefoon op 0592-389270 of per brief op het adres Oal Diek 1, 9454 PL Ekehaar.

Hopelijk mogen wij u ook binnenkort als lid van onze wandelgroep welkom heten.