Verslag 7e Herfstwandeling wandelgroep “de Eekhof” (Henk Wolf)
Zaterdag 18 oktober, de dag dat we druk waren met de voorbereidingen op onze 7e Herfstwandeling, was het Sint Lukas. De hele week had Leidi van der Veen, de weervrouw van RTV Drenthe, gesproken over een ”Lukassummerie”. Het zou prachtig weer worden op de dag van de tocht, zondag 19 oktober. Grotendeels heeft Leidi gelijk gekregen, het grootste deel van de dag verliep onder geweldige weersomstandigheden. Slechts in het laatste deel van de tocht kregen de deelnemers wat zwaardere bewolking en zelfs wat lichte neerslag.
Dat mocht de pret echter niet drukken, veel van de in totaal 391 deelnemers waren er vroeg bij en waren al ruimschoots binnen voordat het weer wat verslechterde.
De routes van de 7e Herfstwandeling lagen dit jaar ten zuid, zuidwesten van Ekehaar. Naast de gebruikelijke 10, 20 en 25 km route was er dit jaar voor het eerst een 15 km route. Hier was vraag na in de vorige edities en onder het motto “U vraagt, wij draaien” was deze route snel gemaakt en gelukkig ook door velen gelopen.
De tocht bracht de wandelaar vanuit Ekehaar langs één van de vele zijtakken van de Drentsche Aa richting Geelbroek. Hier werd, met een kleine omleiding, overgestoken naar de Geelbroekerweg in Hooghalen. Wellicht de laatste keer dat hier gelopen kan worden want het gebied wordt vernat en gaat drastisch op de schop. Voordeel hierbij is wel dat de hierboven beschreven verbinding in de nieuwe plannen permanent zal worden opgenomen als wandelverbinding.
Op het punt waar de 10 km afsplitste, op het einde van de Paradijsweg, was de eerste rustpost ingericht. De bemanning van deze post heeft een drukke dag gehad. Heel wat stempels zijn gezet en heel wat kopjes koffie uitgeschonken. Het was er een gezellige drukte.
De route ging vervolgen langs het Paradijs over het Groote Zand richting het Herinneringscentrum kamp Westerbork. De wandelaars op de 25 km waren al eerder afgeslagen en maakten nog een extra lus over het Heuvingerzand. De 20 en 25 km wandelaars hadden hun tweede rustpost aan de rand van het Hingstveen, in de rietgedekte rustpost van het Natuurpad. Ook hier een gezellige drukte met, naast de deelnemers, af en toe bezoek van mensen die terug kwamen lopen van het voormalig kamp Westerbork.
Na deze pauze moest het Hingstveen nog gerond worden waarbij de op het veld lopen kudde met een enorme stier getrotseerd moest worden. Vervolgens weer aansluiten bij de 15 km lopers en gezamenlijk achter camping Diana Heide langs richting Ekehaar waar ook de 10 km lopers weer aansloten.
Al met al een geslaagde 7e uitvoering van de Herfstwandeling waar wij als organisatie met tevredenheid op terug zien. Naast dat we velen het nodige wandelplezier hebben verschaft heeft ook ons dorpshuis een aardige omzet kunnen draaien en ook dat is een doelstelling van onze vereniging.

Foto's