In Memoriam Jans Stoffers

 

Het kan haast geen toeval zijn geweest dat juist tijdens het wandelen van de 3e tocht van het winterkwartet van de wv Bargermarke ons het bericht bereikte dat Jans Stoffers de voorafgaande avond in het UMCG in Groningen was overleden.
Jans was medeoprichter van onze vereniging, wsv “Wandelgroep De Eekhof” uit Ekehaar, en tot kort geleden medebestuurslid.
Hoewel Jans ernstig ziek was, waren juist de laatste berichten weer wat positiever. Er was nog een lange weg te gaan, maar de mogelijkheid op volledig herstel werd niet uitgesloten.
Uiteindelijk heeft hartfalen een einde gebracht aan het leven van Jans, hij is slechts 67 jaar geworden.

Jans Stoffers was een duizendpoot die vele, vele activiteiten heeft ontplooid op allerlei gebied. Zijn hart lag voornamelijk bij het toneel en de geschiedenis en hij was helemaal in zijn nopjes als hij deze beide activiteiten kon combineren. Zo zijn verscheidene op historie gestoelde toneelwerken van zijn hand verschenen. Natuurlijk in zijn zo geliefde Drentse taol.
Maar ook in het verenigingsleven van Ekehaar en omgeving (de Broekstreek) heeft Jans zijn steentje meer dan bijgedragen. Zo werd tijdens zijn periode van voorzitterschap van dorpshuis “De Eekhof” het idee geboren om een wandeltocht te organiseren om zodoende inkomsten te genereren voor het dorpshuis.  Zie hier het ontstaan van onze wandelgroep.
De wandelgroep functioneerde de eerste tijd als commissie van het dorpshuis, later, na de statutenwijziging van de KNBLO, als officiële wandelsportvereniging.
Al die jaren was Jans bij de wandelgroep betrokken.
Zelf werd er door Jans ook veel gewandeld. Hij heeft de Nijmeegse vierdaagse 11 keer succesvol gelopen. Die prestatie was belangrijk en daar was hij trots op maar belangrijker was de gezelligheid rond dat wandelen. Na een vierdaagsedag met de hele groep in een grote kring voor de caravan van Jans en Roelie. Dat was Jans Stoffers.

Hoewel geen bestuurslid meer, zou hij betrokken blijven bij de organisatie van onze tochten. Wij gaan zijn daadkracht, creativiteit, zijn gemakkelijke omgang met mensen en zijn gezelligheid heel erg missen.
Wij wensen Roelie, kinderen en verdere familie veel sterkte voor de komende tijd.

Namens wsv “Wandelgroep De Eekhof”

Henk Wolf (voorzitter)